Warta Minggu Ini
Hubungi Kami

Sekretariat GKI Kayu Putih

Jl. Kayu Putih I Blok. B Kav 1
Jakarta 13260

Telp :+62214750004 /
+622147865070

Fax : +62214721275

Email : gkikaput@gmail.com

Selasa – Sabtu
pk. 08.00 – 17.00
Minggu
pk. 07.00 – 19.00
Senin
Sekretariat Libur

 

Nama Pendeta No Telp No HP Email
Pdt. Em. Johannes Loing - - -
Pdt. Linna Gunawan - - linna.gunawan@gmail.com
Pdt. Natanael Setiadi - - nathan_juve@yahoo.com
Pdt. Natan Kristiyanto - - natankristiyanto@gmail.com
Tkt. Hilda Pelawi, S.Th. - - hildaningsih.pelawi@hotmail.com
Yoseph Kurniawan, M.Div - - cephic@gmail.com
Pdt. Yessie Irawan - - cumayesielieaja@gmail.com